{dede:global.cfg_keywords/}
课程设置
明好德语
明好日语
明好法语
意大利语
葡萄牙语
您的位置:首页 > 学习资料 > 葡语词汇 >

葡萄牙语学习:卫生健康类单词

来源:明好教育2016-04-27 22:22:02您是第位阅读者

【卫生健康类|葡语单词】健康, 医学, 卫生学 - Saúde, Medicamentos, Higiene 
怎麽告诉医生关于您的头疼. Como falar ao seu médico sobre a sua dor de cabeça 
病 (bìng)
 
doente
  
雪茄 (xuĕ qié)
 
um charuto
  
香烟 (xiāng yān)
 
um cigarro
  
伤风 (shāng fēng)
 
gripe
  
牙膏 (yá gāo)
 
pasta de dentes
  
医药 (yī yào)
 
medicamento
  
药丸 (yào wán)
 
um comprimido
  
肥皂 (féi zào)
 
sabão
  
发烧 (fā shāo)
 
febre
  
感冒 (găn mào)
 
uma constipação
  
咳嗽 (ké sòu)
 
tossir
  
流鼻水 (liú bí shuĭ)
 
nariz a pingar
  
健康的 (jiàn kāng de)
 
saudável
  
虚弱的 (xū ruò de)
 
fraco
  
强的 (qiáng de)
 
forte
  
护士 (hù shì)
 
uma enfermeira
  
医师 (yī shī)
 
um doutor
  
牙医 (yá yī)
 
um dentista
  
喷嚏 (pēn tì)
 
espirrar
  
打着哈欠 (dă zhù hā qiàn)
 
bocejar
  
打喷嚏 (dă pēn tì)
 
limpar o nariz
  
磨擦 (mó cā)
 
lixar
  
卫生的 (wèi shēng de)
 
higiénico
  
药房 (yào fáng)
 
uma farmácia
  
洗 (xĭ)
 
lavar
  
海绵 (hăi mián)
 
uma esponja
  
沐浴 (mù yù)
 
um banheiro
  
刮 (guā)
 
barbear
  
自己修剪 (zì jĭ xiū jiăn)
 
barbear-se
  
沐浴 (mù yù)
 
chuveiro
  
剃刀 (tì dāo)
 
uma lâmina de barbear
  
牙刷 (yá shuā)
 
uma escova de dentes
  
口红 (kŏu hóng)
 
um batom
  
香水 (xiāng shuĭ)
 
perfume
  
毛巾 (máo jīn)
 
uma toalha
  
吸进 (xī jìn)
 
inalar
  
洗头水 (xĭ tóu shuĭ)
 
champô
  
拐杖 (guăi zhàng)
 
muleta
  
阻塞 (zŭ sài)
 
engasgar
  
自觉 (zì jué)
 
sentir-se
  
注射 (zhù shè)
 
uma injecção
  
脉搏 (mò bó)
 
pulso
  
动脉的 (dòng mò de)
 
pressão arterial
  
样品 (yàng pĭn)
 
uma amostra
  
尿 (niào)
 
urina
  
验血 (yàn xuè)
 
uma análise de sangue
  
血 (xuè)
 
sangue
  
呼吸 (hū xī)
 
respiração
  
打 (dă)
 
uma batida
  
心脏 (xīn zàng)
 
coração
  
听诊器 (tīng zhĕn qì)
 
um estetoscópio
  
注射器 (zhù shè qì)
 
uma seringa
  
绷带 (bēng dài)

4000-177-907